skip to Main Content
Ripollès
on-menjar-a-la-Cerdanya-Capcir-Pyrenees
on-dormir-a-la-Cerdanya-Capcir-Pyrenees
activitatsr-a-la-Cerdanya-Capcir-Pyrenees

Infomapa de la Comarca del Ripollès

Imprimim 45.000 exemplars de distribució gratuïta, a les Oficines de Turisme, comerços anunciants i altres puntsd’afluència de turisme.
Ens encarreguem personalment de distribuir-lo per tota la comarca.
El propòsit és aconseguir la màxima difusió i potenciar el comerç i els negocis de la zona, oferint una informació de gran utilitat per a l’usuari
Us convidem a participar en aquesta iniciativa.

Per anunciar-se a aquesta publicació contacta amb Eulalia Vilaró 609 244 699 ·evilaro@infomapas.com
i per resoldre temes del disseny del teu anunci contacta amb Bea de Rivera 609 50 38 47 · info@infomapas.com

Mapa turístico del Ripolles
45.000 MAPES

45.000 MAPES

DISTRIBUCIÓ GRATUÏTA

DISTRIBUCIÓ GRATUÏTA

DISENY DE LA PUBLICITAT

DISENY DE LA PUBLICITAT

HO COMPARTIM AL FACEBOOK

HO COMPARTIM AL FACEBOOK

Back To Top