Saltear al contenido principal
Gerri-la-Sal

Gerri de la Sal

Visita el Monestir, les Salines i el Museu !

Salins de Gerri
Si parlem de Gerri és obligatori parlar dels seus salins, els quals han estat el motor econòmic del poble durant molt de temps. A més del conjunt de les salines, trobem el brollador o font d’aigua salada i l’Alfolí o Magatzem de la Sal (lloc on està ubicat el Museu de Gerri de la Sal).

L’origen geològic de la font salada de Gerri és, avui per avui, una qüestió encara no resolta. La hipòtesi més sòlida és la qualitat salada del brollador l’adquireix pel pas d’un corrent d’aigua dolça subterrani per vetes de sal gemma. L’aigua aflora per borbolleig en una cavitat de petites dimensions. L’aigua té una densitat mitjana de 8 a 10º Be i a una temperatura de 21ºC. Es podien treure uns 40.000 litres/hora.

Sigui quina sigui la seva localització, cada una de les salines de Gerri tenen els mateixos components generals.

  •  El Toll; Lloc on s’hi diposita l’aigua salada al llarg de l’any i on augmenta el grau de concentració de la mateixa.
  • La Caseta; edifici d’una sola planta i de reduïdes dimensions en el qual s’emmagatzema la sal un cop elaborada.
  • L’Arcabota; dispositiu de sedimentació de les possibles tosques que porti l’aigua i serveix també per fer guanyar el grau de concentració de l’aigua abans de ser passada a l’era.
  • L’Era; Element contenidor on té lloc la cristal·lització de la sal.

Monestir de Santa Maria

Visites concertades al telèfon 677 70 18 20 o bé a l’adreça de correu monestirdegerri@gmail.com

El monestir de Santa Maria de Gerri, té origen en una església que, probablement fou fundada en els temps dels visigots i, posteriorment derruïda pels sarraïns.

En aquesta església originàriament dedicada a Sant Vicenç i posteriorment a Santa Maria, el prevere Espanell va reunir-hi cinc companys per tal de viure-hi monàsticament i els feu donació dels béns que posseïa a Seguís i Cartanís, a més duna colla de llibres i ornaments que no especificava. Automàticament Espanell en devia quedar constituït abat.

www.baixpallars.ddl.net
Tel. 973 662 040 – 630 056 138

Volver arriba