Jacetania
Solsones
mapa solsones
30.000 exemplars de distribució gratuïta, a les
Oficines de Turisme, als comerços anunciants i altres punts d’afluència de turistes.

El propòsit és aconseguir-ne la màxima difusió i potenciar el comerç i els negocis de la zona oferint una informació de gran utilitat pel visitant.

Us covidem a participar en aquesta iniciativa.

INFO MAPA EL SOLSONÈS

Carles Servitje T 649 395 016 · carleservitje@infomapas.com