Jacetania
Pallars Jussa 2007
30.000 exemplars de distribució gratuïta, a les
Oficines de Turisme, als comerços anunciants i altres punts d’afluència de turistes.

El propòsit és aconseguir-ne la màxima difusió i potenciar el comerç i els negocis de la zona oferint una informació de gran utilitat pel visitant.

Us covidem a participar en aquesta iniciativa.
Pallars Jussa 2006
Pallars Jussa 2006
Pallars Jussa 2005

 

INFOMAPA PALLARS JUSSÀ

Dep. Comercial. Eulalia Vilaró T 609 244 699 · evilaro@infomapas.com