Jacetania
Ball de Boi 200725.000 exemplars de distribució gratuïta,
a les
Oficines de Turisme, als comerços anunciants i altres punts d’afluència de turistes.

El propòsit és aconseguir-ne la màxima difusió i potenciar el comerç i els negocis de la zona oferint una informació de gran utilitat pel visitant.

Us covidem a participar en aquesta iniciativa.

Vall de Boi 2006
Vall de Boi 2006
Vall de Boi 2006

INFO MAPA VALL DE BOÍ - ALTA RIBARGORÇA

Carles Servitje T 649 395 016 · carleservitje@infomapas.com